Zonkracht

De zonkracht is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette straling (UV) in het zonlicht die de aarde bereikt. Het UV-zonlicht neemt toe naarmate de zon hoger staat en varieert met de seizoenen en het moment van de dag. Warmte heeft geen invloed: op een koele zonnige dag kan de zonkracht even sterk of sterker zijn dan op een warme dag. Wel is de hoeveelheid UV afhankelijk van wolken, vocht of stof in de atmosfeer en van de hoeveelheid ozon. De ozonlaag op grote hoogte in de atmosfeer beschermt het aardoppervlak tegen UV. De verwachte hoeveelheid UV wordt uitgedrukt in de zonkracht, een UV-index die in ons land kan variëren van 1, wanneer er geen UV is tot 8 voor de maximale hoeveelheid UV-zonlicht.

 

De actuele zonkracht, gemeten door het RIVM:

Zonkracht gemeten door RIVM

  Zonkracht morgen:                   Zonkracht overmorgen:

   

 Hieronder de zonkrachtschaal, opgesteld door KWF:

Zonkracht

Omschrijving

Roodkleuring onbeschermde huid na x minuten

Huid verbrandt

1-2

Vrijwel geen

100-50

X

3-4

Zwak

35-25

X

5-6

Matig

35-15

Gemakkelijk

7-8

Sterk

15-10

Snel

9-10

Zeer sterk

Minder dan 10

Zeer snel


 

UV-verwachting

  Klik voor extra informatie over de UV-index op het 'i' icoontje bovenin!