Convergentie

Samenkomst in één punt. Onder convergentie verstaan meteorologen het samenstromen van lucht. Als dit vlakbij het aardoppervlak gebeurd, wordt de lucht naar boven gedrongen. In een lagedrukgebied stroomt de lucht spiraalvormig richting het centrum van lage druk. In het centrum van het lagedrukgebied gaat de lucht daarom ook omhoog.

 

Schematisch overzicht van convergentie en divergentie in een lagedrukgebied

 

Het omgekeerde is het geval bij een hogedrukgebied, daar vindt convergentie boven in de atmosfeer plaats en divergentie bij de grond. Dit zocht voor dalende bewegingen in de kern van het hogedrukgebied. Convergentie hangt samen met drukverschillen maar ook bergen kunnen een rol spelen.

Ook wordt er vaak gesproken over convergentiezones. Dit is een deel van de atmosfeer waar convergentie plaat vindt. Dit kunnen grote zones zijn zoals de intertropische convergentiezone, die een rondje om de aardbol maken, maar ook kleinere lijntjes die door de zeewind worden gevormd. Alle convergentiezones worden geassocieerd met slecht weer, van bewolking tot zwaar onweer.

 

Bron: Weeronline.nl