Onweer?

Onweerkaarten

Op deze pagina zijn enkele elementen te zien, waaraan valt af te lezen of we met een potentiële onweerssituatie te maken krijgen. De kaarten hieronder gaan vooral over de stabiliteit van de atmosfeer. Deze factor is samen met de luchtvochtigheid, de wind in de bovenlucht en de temperaturen één van de belangrijkste ingrediënten voor het ontstaan van een onweersbui. Deze weerkaarten zijn vrij gemakkelijk af te lezen, maar om echt een dekkende verwachting te maken zijn natuurkundige basiskennis nodig om de verbindingen te leggen met bepaalde factoren, zoals luchtsoorten en bovenluchtsituaties.

De CAPE en Lifted Index geven de waarden aan over de onstabiliteitsfactor van de atmosfeer. Negatieve CAPE betekent stabiele atmosfeer en is dus onweer uitgesloten. Positieve CAPE betekent onstabiliteit en hoe hoger de waarde is des de groter de kans bestaat op onweer.

 

CAPE negatief tot 0 J/KG - Stabiele atmosfeer

CAPE tot 600 J/KG - Licht onstabiel     

CAPE tot 1200 J/KG - Onstabiel

CAPE tot 1800 J/KG - heel onstabiel

CAPE tot 2400 J/KG - extreem onstabiel

LI hoger dan 0 - Lucht is stabiel, onweer uitgesloten

LI tot -3 - Een bui met onweer is mogelijk

LI tot -6 - Onweersbuien mogelijk

LI tot -9 - een goede kans op zware onweersbuien

LI lager dan -9 - Lucht zeer onstabiel, grote kans op (zeer) zware onweersbuien.

 

Hieronder de CAPE/Lifted Index weerkaarten voor de komende 3 dagen: